Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Hayatı

Abdullah Çalışkan kendini ilme adamış bir Kur’an talebesidir. Aynı zamanda bir Kur’an Hocası…

Uzun yıllar Suriye’de tanınmış hocalardan ders almıştır. Ulûm-u İslamiye tahsilini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş, hafız yetiştirmenin yanında Arapça, fıkıh, hadis, tefsir gibi temel alanlarda ders vermeye başlamıştır.  Bugüne kadar birçok talebe yetiştirmiş, ne var ki kazandıklarıyla iktifa etmeyerek kendisini geliştirmeye devam etmiştir. Çeşitli platformlarda sohbet, seminer ve konferanslar da veren Çalışkan'ın, 2000 yılında düzenlenen hafızlık yarışmasında Türkiye 1. liği bulunmaktadır.

"Eğitim uzun maraton koşusuna benzer. Bir kişi İslamî ilimlerde belli bir mertebeye ulaşmak  istiyorsa evvela hafız olmalı. Tarafımıza başvuran kardeşlerimizi yönlendirirken bu ilkeyi esas alıyor ve her şeyden  önce  hafızlığın ikmalini sağlıyoruz. Tabii bu süreç, kişiden kişiye farklılık göstermekte ve 6 aydan 3 yıla kadar değişmektedir. Hafızlık eğitiminin öncelenmesi gerektiğini söylerken, hangi yaş grubuna atıf yaptığımız anlaşılsın diye belirtmekte fayda mülahaza ediyorum; 6 yaş bu işe başlamak için en ideal yaştır.