Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Kim, ne ile intihar ederse, kıyâmet günü onunla azap olunur.” (Buhâri, Edeb 44)

27.8.2020

“Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki, sonunda durumu (malında) azalmaya dönüşmesin.” (İbn-i Mâce, Ticâret, 58)

27.8.2020

“Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 2)

27.8.2020

“Farzlar dışında en faziletli namaz, gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm 202)

27.8.2020

“Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun ‪bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.” (Müslim, Radâ’ 61)

27.8.2020

“Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun ‪bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.” (Müslim, Radâ’ 61)

27.8.2020

“Hiç şüphesiz Allah Teâlâ’nın yüz rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine merhamet ederler. Doksan dokuzu ise, kıyamet gününe alıkonmuştur.” (Buhârî, Edeb 19)

27.8.2020

“Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı muharremde tutulan oruçtur.” (Müslim, Sıyâm 202)

27.8.2020

“Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten adam, kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman bile, onlara iyilik etmeye devam edendir.” (Buhârî, Edeb 15)

19.8.2020

“Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiştir. Bana isyan eden de Allah’a isyan etmiştir.” (Müslim, İmâre 33)

19.8.2020

“Allahım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten Sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da Sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

19.8.2020

“Sabah namazını cemaatle kılan kimse Allah’ın güvencesindedir.” (Müslim, Mesâcid 261)

19.8.2020