Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“İnsanların Allah’tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir.” (Tirmizî, Zühd, 61)

14.10.2020

Rasûlullah ﷺ şöyle duâ ederdi: “Allahım! Bana helâl rızık nasip eyle ve beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.” (Tirmizî, Daavât, 111)

14.10.2020

“Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder.” (Tirmizî, Zekât 28)

14.10.2020

“Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.” (Buhârî, Mezâlim 3)

14.10.2020

“Hayat şartları sizinkinden iyi olanlara değil de, daha aşağıda olanlara bakınız! Zira bu Allah’ın üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için daha uygun bir davranıştır.” (Müslim, Zühd 9)

14.10.2020

“Size iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, fenâlık yapanlara da fenâlık yapmak meziyet değildir. Asıl meziyet, size fenâlık yapanlara karşı aynı şekilde mukâbelede bulunmayıp iyilik yapabilmektedir.” (Tirmizî, Birr, 63)

14.10.2020

“Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur, beraber yürürsen sana faydası olur, beraber iş yaparsan yine sana faydası olur.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, XII, 319)

14.10.2020

“Ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse, cennette şöylece beraber bulunacağız, buyurdu ve şehâdet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.” (Buhârî, Talâk, 25)

14.10.2020

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.” (Müslim, Îmân, 93)

14.10.2020

"Ailenin yanına girdiğinde onlara selâm ver ki, sana ve ev halkına bereket olsun." (Tirmizî, İsti’zân 10)

14.10.2020

“Bir kimse (din) kardeşini severse, sevdiğini ona söylesin.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 112)

14.10.2020

Rasûlullah ﷺ şöyle duâ ederdi: “Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden Sana sığınırım.” (Müslim, Rikâk, 96)

14.10.2020