Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Alllah'a isyan etmiş olur." Buhâri

13.1.2014

“Kim bir defâ salavât getirirse, buna karşılık Allah ona on defa rahmet eder, onun on günahını bağışlar ve mânevî mertebesini on derece yükseltir. (Nesâi)

12.1.2014

“ Yarım hurma (sadaka) ile de olsa, cehennemden korunmaya bakın!” (Buhari)

11.1.2014

“Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” Ebû Dâvûd

10.1.2014

“Allahım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzâm illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.” Ebû Dâvûd

9.1.2014

“Sizden biriniz bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp sonra onun yerine kendisi oturmasın. Fakat açılarak halkayı genişletiniz.” (Buhâri)

8.1.2014

“Zenginlik mal mülk ile değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir”(Buhârî)

7.1.2014

“Sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.” (Tirmizî)

6.1.2014

“Dünyaya gönül bağlama ki, Allah seni sevsin. İnsanların eline bakma ki, halk seni sevsin." (İbn Mâce, Zühd 1)

5.1.2014

"Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır." (Ebu Davud)

4.1.2014

"Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karışık sevap vardır." (İbn Hanbel)

3.1.2014

"İçerisinde Allah zikredilen evlerin misali ile içerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misali, diri ile ölünün misali gibidir." (Buhari)

2.1.2014