Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

"Allah’ım, beni göz açıp kapayıncaya kadar, hattâ ondan daha az bir zaman bile nefsimle baş başa bırakma.”(Ebû Dâvûd)

31.1.2014

“Yoksula verilen sadaka bir sadaka, akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer: Biri sadaka sevabı, öteki de akrabayı koruyup gözetme sevabıdır." Tirmizi

30.1.2014

“Komşusu açken tok yatan kimse mü’min değildir” (Heysemî).

28.1.2014

“Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Tirmizi)

27.1.2014

“Birbirinize hediye veriniz. Çünkü hediye gönüllerdeki dargınlığı yok eder." (Tirmizi)

24.1.2014

"Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin." Buhâri

23.1.2014

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız." Müslim

22.1.2014

"Beş vakit namazı terk eden, Allah’ın hıfz ve emanından mahrum olur. (İbni Mace)

21.1.2014

“İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak bir sadakadır." [Müslim]

17.1.2014

"Aranızda selamı yaygınlaştırın.” (Buhari)

16.1.2014

“Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir." Müslim

15.1.2014

“Beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti!" (Câmiu's-sağir)

14.1.2014