Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

"Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir.” (Müslim, İlim 16)

20.10.2020

"Müslüman olan, kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah’ın kendisine verdiği nimete kanâat eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir.” (Müslim, Zekât 125)

20.10.2020

“İnsanlarla güzel geçin!” (Tirmizî, Birr 55)

14.10.2020

“Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün.” (Tirmizî, Birr 55)

14.10.2020

“Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’dan kork.” (Tirmizî, Birr 55)

14.10.2020

“Küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 68)

14.10.2020

“Mü’min, mü’min kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir.” (Buhârî, Salât 88)

14.10.2020

“Mü’min, bir delikten iki defa ısırılmaz.” (Buhârî, Edeb 83)

14.10.2020

“Kul, bazen hiç farkında olmadan Allah'ın gazabına sebep olacak bir söz söyler ve bu söz sebebiyle Cehenneme düşer.” (Buhârî, Rikak 23)

14.10.2020

“Mü’minin ferasetinden (ince anlayışından) korkun. Çünkü o, Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizî, Tefsiru-l Kur’an, 16)

14.10.2020

“Her dinin (kendine özgü) bir ahlâkı vardır; İslâm ahlâkı(nın özü) hayâdır.” (İbn-i Mâce, Zühd, 17)

14.10.2020

“Yarım hurma (sadaka vermek) ile de olsa ateşten korunun. Bunu da bulamayan, güzel ve hoş sözle korunsun.” (Buhârî, Edeb, 34)

14.10.2020