Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helâl saymaya sevketmiştir.” Müslim

21.1.2015

“Allah Teâlâ günahlara yaklaşılmaması için sınırlar koydu, o sınırları aşmayın!”

21.1.2015

“Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, Allah Teâlâ ona cennet yolunu kolaylaştırır." Tirmizî

20.1.2015

“Kişi, kıyamet gününde, sevdikleriyle beraberdir.” Tirmizi

19.1.2015

“Allah Teâlâ sadece kendi rızâsı için yapılan ibadetleri kabul eder, başkasını değil." Nesâî

17.1.2015

"Nebiyy-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem’in ahlâkı Kur’an idi." Müslim

15.1.2015

"Birbirinize kin tutmayın, haset etmeyin! " Müslim

14.1.2015

“Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır." Tirmizî

13.1.2015

"Bir müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.” Müslim

7.1.2015

Olgun mü'min, yerici, lânetçi, kötü iş ve kötü söz sahibi olamaz." Tirmizi

6.1.2015

"Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter." Müslim

5.1.2015

"Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana karşı gelen Allah'a karşı gelmiş olur." Buhâri

3.1.2015