Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Kim benim sünnetimi ihyâ ederse (yaşar ve yaşatırsa) beni sevmiş olur. Beni seven kişi de cennette benimle beraber olur.” (Tirmizî, İlim 16)

30.10.2020

“İnsanlar zalimi görür de elini tutup engellemezlerse, Allah pek yakında onlara umumî bir cezâ verir.” (Ebû Dâvûd, Melahim 17)

30.10.2020

"Sabah namazını cemaatle kılan kimse bütün gece namaz kılmış gibidir”. (Müslim, Mesâcid 260)

30.10.2020

"Allah Teâlâ sadece kendi rızâsı için yapılan ibadetleri kabul eder, başkasını değil.” (Nesâî, Cihad, 24)

30.10.2020

“Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için duâ ederse mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye duâ eder.” (Müslim, Zikir 86)

30.10.2020

“Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve beklemediği yerden rızık verir.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 26)

30.10.2020

"Kış müminin baharıdır. Gündüzü kısa olur, oruç tutar. Gecesi uzundur, gece ibadeti yapar." (Müsned, II, 519)

30.10.2020

"Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi (imtihan vesilesi) de maldır.” (Tirmizî, Zühd 26)

30.10.2020

"Elbise giydiğiniz ve abdest aldığınız zaman sağ tarafınızdan başlayınız.” (Ebû Dâvûd, Libâs 41)

20.10.2020

“Kadınları dövmeyiniz! Kadınlarını döven kimseler, sizin hayırlınız değildir.” (Ebû Dâvûd, Nikâh 42)

20.10.2020

“Hiç kimse Allah’ın kendisine takdir ettiğini elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helâl olanı alın, haramdan kaçının.” (İbn-i Mâce, Ticâret, 2)

20.10.2020

"Size dâimâ doğru söylemenizi tavsiye ederim. Çünkü sözünde ve işinde doğru olmak, insanı hayra ve iyiliğe yöneltir; iyilik de cennete iletir." (Buhârî, Edeb 69)

20.10.2020