Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

"Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.” Müslim

8.8.2015

“Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen küçük günahlara keffârettir.” Müslim

7.8.2015

“Halka su dağıtan kimse, suyu en sonra içer." Müslim

3.8.2015

“Bahtiyar, fitneden kaçınan kimse ile, belalarla karşılaşınca sabreden kimsedir. Ne mutlu ona!" Ebu Dâvûd

30.7.2015

"Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır.” Tirmizî

29.7.2015

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” Ebu Davud

27.7.2015

“Hastayı ziyaret edin,aç olanı doyurucu!" Buhârî

22.7.2015

"Farzların edâsından sonra Cenâb-ı Hakk’ın en ziyâde sevdiği amel, bir müslüman kardeşine sevinç vermektir.” Câmiu’s-Sağîr

21.7.2015

"Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" Tirmizî

14.7.2015

"Ramazan ayında kim bir farzı eda ederse, başka aylarda yetmiş farz eda etmiş gibi sevap kazanır." Tergîb ve't-Terhîb

10.7.2015

“Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." Buhâri

8.7.2015

“Her kim (yolculuk gibi bir) ruhsat ve hastalık bulunmaksızın Ramazan'dan bir günün orucunu yerse, bütün bir ömür oruç tutsa da onu ödemiş olmaz! Ebu Dâvud

27.6.2015