Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

"Kim bir hayır işlemek ister de onu yapamazsa, kendisine bir sevap yazılır. Yaparsa on sevap yazılır." Müslim

13.10.2015

"Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.” Müslim

11.9.2015

"Kim bir hayır işlemek ister de onu yapamazsa, kendisine bir sevap yazılır. Yaparsa on sevap yazılır." Müslim

5.9.2015

“Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar, uzak mesafelerden camiye yürüyerek gelenlerdir." Buhâri

2.9.2015

“Cimri, yanında adım anıldığı halde bana salâtü selâm getirmeyen kimsedir.” Tirmizî

28.8.2015

Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz! Buhârî

27.8.2015

Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Buhari

25.8.2015

"Allahım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana lâyık ibadet etmek için bana yardım eyle!” Ebû Dâvûd

24.8.2015

“Allah’tan başka ilâh yoktur ve Hz. Muhammed Allah’ın resûlüdür” diye şehâdet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar.” Müslim

19.8.2015

Ben abdestsiz hiçbir devlet işine imza atmadım. Sultan II. Abdülhamit

15.8.2015

“Faziletlerin en üstünü seninle ilişkiyi kesen akraba ile ilişkiyi devam ettirmendir.” Heysemi

12.8.2015

“Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.” Buhâri

10.8.2015