Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

"Dünyada iki yüzlü olanın, kıyamet gününde ateşten iki dili olacaktır." (Ebu Dâvûd, Edep 37)

25.12.2018

"İnfak et. Cimrilik gösterme ki, Allah da senden lütuf ve rızkını esirgemesin!" (Buhâri, Hibe, 15)

24.12.2018

"Bir şeye kızdığın vakit sus!" (İbni Hanbel, Müsned, l, 239)

23.12.2018

“Bir kadın, eve hapsettiği kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşerâtından yemesi için de salmamıştı.” (Buhârî, Bed’ül-Halk, 17)

20.12.2018

"Her türlü çirkin davranıştan sakının; çünkü Allah, işi ve sözü kötü olanı, kötülük yapmaya çalışanı sevmez." (Müslim, Birr 56)

19.12.2018

“Şüphesiz ki Allah, hiçbir mü’minin işlediği iyiliği karşılıksız bırakmaz. Mümin, yaptığı iyilik sebebiyle hem dünyada hem de âhirette mükâfatlandırılır.” (Müslim, Münâfıkîn, 56)

18.12.2018

"İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlâk sahibi olanlarınızdır." (Tirmizi, Birr 71)

17.12.2018

“Ey insanlar! Kabir azâbından Allah’a sığının. Çünkü kabir azâbı haktır, gerçektir.” (İbn-i Hanbel, Müsned, 5, 82)

15.12.2018

"Allahım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil." (Tirmizî, Daavât, 124)

14.12.2018

"Bir şeyi haddinden fazla sevmen, seni kör ve sağır eder." (Ebu Dâvûd, Edeb, 115)

13.12.2018

"Amellerin en üstünü Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir." (Ebû Dâvûd, Sünnet, 2)

12.12.2018

Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder." (Tirmizi, Daavât 98)

11.12.2018