Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Kanaatkâr ol! İşte, o zaman en iyi şükreden sen olursun.” (İbni Mâce)

7.2.2019

“Allah’ı rab, İslâm’ı din, Muhammed’i peygamber olarak benimseyip onlardan râzı olan kimse imânın tadını tatmıştır.” (Müslim, İmân 56)

6.2.2019

“Îmânın en üstün mertebesi, nerede olursan ol, Allâh’ın seninle beraber olduğunu bilmendir.” (Heysemî, I, 60)

5.2.2019

“Yalnız şu iki kişiye gıpta edilmelidir: Biri, Allah’ın kendisine verdiği Kur’ân ile gece gündüz meşgul olan kimse, diğeri, Allah’ın kendisine verdiği malı gece gündüz harcayan kimse.” (Buhârî, Tevhîd 45)

4.2.2019

"Cuma namazı, her müslümana cemaatle kılması gereken bir farzdır. Şu dört kimse müstesna: Köle, kadın, çocuk ve hasta.” (Ebû Dâvûd, Salât, 208)

1.2.2019

"Cenaze namazı kıldığınız zaman, ölen kimseye içtenlikle dua ediniz!" (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 56)

31.1.2019

"Yumuşak davranamayan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır.” (Müslim, Birr 74)

30.1.2019

"Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha sevaptır." (Buhâri, Ezan, 30)

29.1.2019

“Allahım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizi, Daavat, 70)

25.1.2019

“Allâh Teâlâ, kulunun tevbesini, canı boğazına gelmediği müddetçe kabûl eder.” (Tirmizî, Daavât, 98)

23.1.2019

“Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi müslüman oluşundandır.” (Tirmizî, Zühd 11)

22.1.2019

“Evladın baba üzerindeki hakkı üçtür: Ona güzel bir isim koyması, okuma yazma öğretmesi ve zamanı geldiğinde onu evlendirmesi.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, II, 538)

19.1.2019