Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

"Hayâ, nerede bulunursa orayı güzelleştirir. Hayâsızlık da nerede bulunursa orayı çirkinleştirir." (Tirmizi, Birr 47)

19.3.2019

“Kim benim ashâbımdan birine söverse, Allah’ın lâneti onun üzerine olsun.” (Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, X, 21)

6.3.2019

Bir kimseye şer olarak müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.” (Tirmizî, Birr, 18)

4.3.2019

“Emanet kaybedildiği (işler ehli olmayanlara verildiği) zaman kıyameti bekle!” (Buhari, İman, 1)

2.3.2019

“Her müslümanın, diğer müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır.” (Tirmizî, Birr 18)

26.2.2019

“Yazıklar olsun o kimseye ki, konuşur da insanları güldürmek için yalan söyler! Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun ona!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 80)

25.2.2019

“Kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir.” (Tirmizî, Radâ ,10)

18.2.2019

“Allah, bir kuluna hayır murâd ettiğinde onu insanların ihtiyaçlarını karşılama yolunda istihdâm eder.” (Süyûtî, II, 4/3924)

14.2.2019

“Allah Teâlâ sizin yüzlerinize ve mallarınıza değil, kalblerinize ve amellerinize bakar." (Müslim, 2564)

12.2.2019

"Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve hased etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz!" (Buhârî, Edeb, 57)

11.2.2019

“Ben hayızlı ve cünüp kimsenin mescide girmesini/ mescidde bulunmasını helal görmüyorum.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 94)

9.2.2019

“Allahım! İki zayıf kimsenin, yetimle kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum.” (İbni Mâce, Edeb, 6)

8.2.2019