Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Size iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, fenâlık yapanlara da fenâlık yapmak meziyet değildir. Asıl meziyet, size fenâlık yapanlara karşı aynı şekilde mukâbelede bulunmayıp iyilik yapabilmektedir.” (Tirmizî, Birr, 63)

11.6.2019

“Şüphesiz, ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 44)

27.5.2019

"Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-Kadr 3)

24.5.2019

“Kim bir ilim öğretirse, onunla amel eden gibi ecir alır, amel sahibinin ecrinden de hiçbir şey eksilmez.” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 20)

2.5.2019

"Bir kimse, din kardeşini işlediği bir günahtan dolayı ayıplayıp kınarsa, aynı işi kendisi yapmadan ölmez." (Tirmizî, Sıfatu’l-kıyâme 53)

20.4.2019

“Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim." (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191)

19.4.2019

“Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.” (Müslim, İlim, 16)

13.4.2019

“Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır.” (Ebu Davud, Edeb 120)

8.4.2019

“Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir." (Buhârî, Îmân 4)

30.3.2019

"Allâh'tan talep edilen (dünyevî şeylerden) Allâh'ın en çok sevdiği, âfiyettir." (Tirmizî, Deavât, 112)

29.3.2019

“Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 7)

25.3.2019

“Bir kul günaha girerim korkusuyla, yapılması sakıncalı olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça, müttakîler derecesine çıkamaz.” (Tirmizî, Kıyâmet 19)

23.3.2019