Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi komşusuna eziyet vermesin.” (Buhâri, Edeb 85)

31.1.2020

“Kadını kocasına karşı kışkırtan bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Talâk, 1)

30.1.2020

"Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, oradan da çıkmayınız." (Buhârî, Tıb, 30)

29.1.2020

“Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

28.1.2020

"Mü’min, mü’min kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir." (Buharî, Salât 88)

27.1.2020

“Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır.” (İbni Hanbel, Müsned, V, 250)

24.1.2020

“Hayâ (utanmak) imândandır.” (Buhârî, Îmân 16)

23.1.2020

"Kuvvetli mü’min, (Allah katında) zayıf mü’minden daha hayırlı ve daha sevimlidir." (Müslim, Kader 34)

22.1.2020

"Yolculuk yapın sıhhat bulursunuz." (İbni Hanbel, Müsned, II, 380)

21.1.2020

“Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur." (Tirmizî, Kıyâmet 26)

20.1.2020

“Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin, ayıplarını araştırmayın, birbirinize karşı öğünüp böbürlenmeyin.” (Müslim, Birr 30

18.1.2020

“Kişiye günah olarak her işittiğini söylemesi yeter.” (Ebû Dâvûd, 4992)

17.1.2020