Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Allahım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzâm illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitir 32)

13.3.2020

"Bir toplumda fuhuş yaygınlaşır hatta açıktan yapılır hale gelirse, o toplumda daha önce bulunmayan hastalıklar ve taûn ortaya çıkar." (İbn Mace, Sünen, Fiten 22)

12.3.2020

"Temizlik imanın yarısıdır." (Müslim, Tahâret 1)

11.3.2020

“Allah yolunda malını harcayana, harcadığının yedi yüz misli sevap yazılır.” (Tirmizî, 1625)

10.3.2020

“Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah ancak yüceltir.” (Müslim, Birr, 69)

9.3.2020

“Allah Teâlâ, abdestsiz namazı ve ganimetten çalınmış malla yapılan iyiliği asla kabul etmez.” (Müslim, Tahare 1)

9.3.2020

“Kıyâmet gününde insanların en fenâsı, şerrinden korkarak halkın kendisinden yüz çevirdiği kimsedir.” (Buhâri, Edeb 38)

7.3.2020

“Ey Allah’ın kulları tedâvî olunuz.” (Ebû Dâvûd, Tıb 1)

6.3.2020

“Hoş söz, bir sadakadır.” (Buhâri, Cihâd 118)

5.3.2020

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” (Beyhakî, Şuab, VI, 117)

3.3.2020

“Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyâmet kopacak olsa, derhal onu diksin!" (İbn-i Hanbel, Müsned, III, 191)

2.3.2020

“Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer.” (Müslim, Mesâcid 284)

2.3.2020