Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Dünyâya gönül verme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki halk seni sevsin.” (İbni Mâce, Zühd 1)

22.11.2020

“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda îmân etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân 7)

21.11.2020

“Canımı kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, müslüman bir kimsenin haksız yere öldürülmesi, Cenâb-ı Hak katında dünyanın yok olup gitmesinden daha büyük bir hâdisedir.” (Nesâî, Tahrîmü’d-dem 2)

20.11.2020

"Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızdığına da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir.” (Tirmizî, Birr 60)

19.11.2020

‪"Mü'min insanlarla uyum içinde olandır. Başkalarıyla iyi geçinmeyen, kendisiyle de ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur." (İbn-i Hanbel, Müsned 2-400)

18.11.2020

“İnsanları sapıklığa çağıran kimseye, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.” (Müslim, İlim 16)

17.11.2020

“Kızgınlığını uygulama gücü varken öfkesini kontrol edenin kalbini, Allah güven ve îmanla doldurur.” (Ebû Davud, Edeb, 3)

16.11.2020

"Biriniz işini güzel ve özenerek yaptığı zaman Cenâb-ı Hak buna memnun olur." (Beyhâki, Şuabü'l-İman, 5-334)

15.11.2020

“İktisat eden fakir olmaz.” (İbn-i Hanbel, Müsned, l, 447)

14.11.2020

"Faiz yemek, insanı helâke sürükler." (Buhari, Tıb 48)

13.11.2020

“Kendinize bedduâ etmeyin, çocuklarınıza bedduâ etmeyin, mallarınıza da bedduâ etmeyin. Dileklerin kabul edildiği zamana denk gelir de Allah bedduânızı kabul ediverir.” (Müslim, Zühd 74)

11.11.2020

"Müslüman kardeşinle çekişme! Onunla alay etme! Ona yerine getirmeyeceğin bir şeyi va'detme!" ( Tirmizî, Birr 58)

11.11.2020