Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

"Ramazan orucunu tutan ve buna şevval ayında altı oruç daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur." (Müslim, Sıyâm 24)

27.5.2020

"Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması helâl olmaz." (Ebû Dâvûd, Edeb 47)

27.5.2020

"Farzların edâsından sonra Cenâb-ı Hakk’ın en ziyâde sevdiği amel, bir müslüman kardeşine sevinç vermektir.” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 11)

27.5.2020

“Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin.” (Buhârî, Edeb 12)

27.5.2020

"Kim her iki bayram gecesini, Allah’tan sevap umarak ibadetle geçirirse, kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.” (İbn-i Mâce, Sıyâm 68)

27.5.2020

“Ey insanlar! Allah’a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim.” (Müslim, Zikir 42)

22.5.2020

“Namaza kalktığında, dünyaya vedâ eden bir kimse gibi namaz kıl!” (İbn-i Mâce, Zühd, 15)

22.5.2020

“Kur’an’ı okuyun. Çünkü Kur’an, kendisini okuyanlara kıyâmet gününde şefaat edecektir.” (Müslim, Müsafirîn 252)

22.5.2020

"Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" (Tirmizî, Daavât 84)

22.5.2020

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ eden kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Savm 6)

18.5.2020

"Ramazan ayının son on günü girdiğinde Rasûlullah ﷺ geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır ve ciddiyetle ibâdete soyunurdu." (Müslim, İ'tikaf 7)

18.5.2020

“Düşmanlığı devam ettirmen, günah olarak sana yeter.” (Tirmizî, Birr 58)

18.5.2020