Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Vâkıa sûresi her gece okuyan kimse, yokluk yüzü görmez.” (İbnü’s-Sünnî, 680)

15.6.2020

“Mü’minler birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve birbirini korumakta bir vücuda benzerler.” (Buhârî, Edeb 27)

8.6.2020

"Mü'minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olan ve ailesine karşı en iyi davranandır." (Tirmizî, Îmân 6)

8.6.2020

“Bir kimse bütün kalbiyle şehid olmayı isterse, şehit edilmese bile ona şehid sevâbı verilir.” (Müslim, Cihâd 156)

6.6.2020

“Müjdeleyin nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.” (Müslim, Cihâd ve siyer, 6)

6.6.2020

“Kur’an’ın haram kıldığı şeyleri helal sayan kimse Kur’an’a inanmamıştır.” (Tirmizi, Sevabul-Kur’an 20)

6.6.2020

“Yediğiniz yemeği Azîz ve Celîl olan Allah’ı zikrederek ve namaz kılarak hazmedin. Yemeğin hemen ardından uyumayın. Aksi hâlde kalbiniz katılaşır.” (İbnü’s-Sünnî, 488)

2.6.2020

“Kişinin haksız yere bir Müslüman’ın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35)

2.6.2020

“Allahım! Senden faydalı ilim, helâl rızık ve kabul edilen amel isterim.” (İbni Mâce, İkâme 32)

2.6.2020

“Başına bir felâket geleni tâziye/tesellî eden kimse, o sıkıntıya sabreden kadar sevap kazanır.” (Tirmizi, Cenâiz 71)

2.6.2020

“Kostantiniyye (İstanbul) elbette fethedilecektir! Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir!” (İbn-i Hanbel, Müsned, 4/335)

2.6.2020

"Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.” (Buhârî, Libâs, 43)

2.6.2020