Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Eğer insanlar sabah namazı ile yatsı namazındaki fazîleti bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi.” (Buharî, Ezan, 9)

11.7.2020

“Birbirinize kin tutmayınız, birbirinize karşı öğünüp böbürlenmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz.” (Buhâri, Edeb 57)

11.7.2020

“Müslüman kardeşinle çekişme! Onunla alay etme! Ona yerine getirmeyeceğin bir şeyi vâ’detme!” (Tirmizî, Birr 58)

8.7.2020

“Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek, ayakkabılarının hararetinden beyni kaynayacak.” (Müslim, Îmân, 361)

8.7.2020

“Âdemoğlunun bir vadi dolusu malı olsa bir vadi dolusu malı daha olmasını arzu eder. Âdemoğlunun gözünü ancak toprak doldurur.“ (Buhârî, Rikâk, 10)

6.7.2020

“Kim, görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa Allah kıyâmet günü onun maksadının gösteriş ve insanlara duyurma olduğunu ortaya çıkarır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35)

6.7.2020

“Allah, yoksul (olmasına rağmen) iffetli, çoluk çocuk sahibi mümin kulunu sever.” (İbn Mâce, Zühd, 5)

6.7.2020

“Allahım! Beni kulağımdan ve gözümden faydalandır. Öleceğim zamana kadar onları sağlıklı kıl.” (İbnü’s-Sünnî, 734)

6.7.2020

“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”(Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21)

6.7.2020

“Sizden biri, mal ve yaratılış bakımından kendinden daha üstün kılınan kimseyi baktığında, kendinden daha aşağıda olana da baksın!” (Buhârî, Rikâk, 30)

6.7.2020

“Bir kulun kalbinde iman ile haset bir arada bulunmaz.” (Nesâî, Cihâd, 8)

30.6.2020

“Yüce Allah dört kimseye gazaplanır: Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden ihtiyar ve zalim yönetici.” (Nesâî, Zekât, 77)

30.6.2020