Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

"Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir." (İbn-i Hanbel, IV, 399)

24.7.2020

“Zilhicce ayının (ilk on günü içinde) bir günü oruçlu geçirmek bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihyâ etmek de Kadir gecesini ihyâ etmeye bedeldir.” (Tirmizi, Savm 52)

21.7.2020

“Allahım! Ümmetimin günün ilk saatlerinde yaptığı işleri bereketli kıl.” (Ebû Dâvûf, Cihad 78)

21.7.2020

“Ya hayır söyle ya sus!” (Buhârî, Edeb, 31)

21.7.2020

“Bir Müslümanın, diğer bir Müslümanı korkutması helâl değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 85)

21.7.2020

“Biriniz, arkadaşının bir eşyâsını şaka da olsa, ciddi de olsa almasın. Biriniz, arkadaşının (sözgelimi) bastonunu alırsa, onu hemen geri versin.” (Ebû Dâvûd, Edeb 85)

17.7.2020

“Birbirinize, ‘Allah sana lânet etsin, Allah sana gazap etsin, cehennemde yanasın’ diye lânet etmeyin.” (Ebû Dâvûd, Edeb 45)

17.7.2020

“Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helalleşsin!” (Buhari, 2449)

17.7.2020

“Bir kimse 'Sübhânallahi ve bihamdihî' derse, cennette onun için bir hurma ağacı dikilir." (Tirmizî, Daavât 60)

14.7.2020

“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Kusurunu açıkça söylemeden, bir müslümanın diğerine herhangi bir ayıplı malı satması helâl değildir.” (İbn Mâce, Ticâret, 45)

14.7.2020

“Sizden biri yemek yediği zaman, ‘Allahım! Bu yemeği bizim için bereketli eyle ve bize bundan daha hayırlısını ikram eyle.’ desin.” (Ebû Dâvûd, Eşribe, 21)

14.7.2020

“Allah Teâlâ dilediği günahların cezâsını kıyâmet gününe bırakır. Yalnız zulüm, ana-babaya âsi olma veya akraba ile ilgiyi kesme günahlarının cezâsını, bu günahları işleyenlere ölmeden önce, daha dünyada iken verir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 43)

11.7.2020