Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

12.12.2020

“Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder." (Tirmizî, Velâ, 6)

Diğerleri

“Kim bir karış (bile olsa) toprak çalarsa, kıyamet günü o yer, yedi kat hâlinde onun boynuna dolanır.” (Tirmizî, Diyât, 21)

19.8.2020

“Yatağına uzandığın zaman Âyete’l-Kürsî’yi oku. (Bunu okursan) Allah’ın koyacağı bir muhafız üzerinden eksik olmaz. Tâ sabaha kadar şeytan sana yaklaşmaz.” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 10)

19.8.2020

“Hastaları ziyaret edin, cenâzeleri defnedin, zira bunlar size âhireti hatırlatır.” (İbn-i Hanbel, Müsned, 11198)

19.8.2020

“Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.” (Müslim, Birr 72)

19.8.2020

“Hayra öncülük edene, o hayrı yapan gibi sevap vardır.” (Müslim, İmâre, 133)

19.8.2020

“Hz. Peygamber’in küçük dili görünecek şekilde kahkahayla güldüğünü hiç görmedim. O sadece tebessüm ederdi.” (Buhârî, Edeb 68)

19.8.2020

“Sende Allah’ın sevdiği iki özellik vardır: Biri yumuşak huyluluk, diğeri de bir işi acele etmeden yapmaktır.” (Müslim, Îmân, 25)

10.8.2020

“Allah Teâlâ müttakî, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.” (Müslim, Zühd 11)

10.8.2020

"Gıybet, din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır. Eğer o söylediğin şey kardeşinde varsa gıybet etmiş, şâyet yoksa ona iftira etmiş olursun." (Müslim, Birr 70)

10.8.2020

"Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak!” (Tirmizî, Kıyâmet 60)

10.8.2020

“Allah’ın lâneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.” (İbn-i Mâce, Ahkâm, 2)

10.8.2020

“Size iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, fenâlık yapanlara da fenâlık yapmak meziyet değildir. Asıl meziyet, size fenâlık yapanlara karşı aynı şekilde mukâbelede bulunmayıp iyilik yapabilmektedir.” (Tirmizî, Birr, 63)

4.8.2020