Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) | Paylaş

Günün Hadis-i Şerifi

20.10.2020

"Elbise giydiğiniz ve abdest aldığınız zaman sağ tarafınızdan başlayınız.” (Ebû Dâvûd, Libâs 41)

Diğerleri

“Kadınları dövmeyiniz! Kadınlarını döven kimseler, sizin hayırlınız değildir.” (Ebû Dâvûd, Nikâh 42)

20.10.2020

“Hiç kimse Allah’ın kendisine takdir ettiğini elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helâl olanı alın, haramdan kaçının.” (İbn-i Mâce, Ticâret, 2)

20.10.2020

"Size dâimâ doğru söylemenizi tavsiye ederim. Çünkü sözünde ve işinde doğru olmak, insanı hayra ve iyiliğe yöneltir; iyilik de cennete iletir." (Buhârî, Edeb 69)

20.10.2020

"Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir.” (Müslim, İlim 16)

20.10.2020

"Müslüman olan, kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah’ın kendisine verdiği nimete kanâat eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir.” (Müslim, Zekât 125)

20.10.2020

“İnsanlarla güzel geçin!” (Tirmizî, Birr 55)

14.10.2020

“Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün.” (Tirmizî, Birr 55)

14.10.2020

“Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’dan kork.” (Tirmizî, Birr 55)

14.10.2020

“Küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 68)

14.10.2020

“Mü’min, mü’min kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir.” (Buhârî, Salât 88)

14.10.2020

“Mü’min, bir delikten iki defa ısırılmaz.” (Buhârî, Edeb 83)

14.10.2020

“Kul, bazen hiç farkında olmadan Allah'ın gazabına sebep olacak bir söz söyler ve bu söz sebebiyle Cehenneme düşer.” (Buhârî, Rikak 23)

14.10.2020